O vzdělávacím portále

Společnost GLOBCOM funguje jako exekutivní a konzultační partner organizací žádajících o dotační prostředky Evropské unie.

Takto společnost již spolupracovala s mnoha subjekty v Olomouckém kraji a získala tak relevantní zkušenosti uplatnitelné v další praxi a přenositelné na cílovou skupinu.

Společnost pořádá různorodá školení, podílí se spolu s partnery na realizaci seminářů, workshopů a konferencí. Společnost má tedy relativně stabilní postavení mezi složkami veřejného i soukromého sektoru v Olomouckém kraji, což lze implicitně aplikovat i na většinu subjektů základního, středního a také dalšího vzdělávání.

Společnost GLOBCOM spol. s.r.o. obdržela dotaci z globálního grantu Olomouckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci dvou projektů:

1. Další vzdělávání pro rozvoj manažerských a ICT dovedností
Reg. číslo CZ.: 1.07/3.2.05/01.0019
Termín realizace: 1.5. 2010 - 29.2. 2012

2. Další vzdělávání v marketingových dovednostech
Reg. číslo CZ.: 1.07/3.2.05/02.0019
Termín realizace: 1.1. 2011 - 1.9. 2012


Více informací o projektech a možnosti zapojení se do realizovaných vzdělávacích kurzů se dozvíte přímo v jednotlivých výše uvedených záložkách.

Internetové stránky byly vytvořeny s finanční podporou Evropské unie a České republiky.

Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zaměstnanosti, podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.